Kiedy wyznaczać sobie cele treningowe? Czy pora roku ma istotne znaczenie?

9 stycznia, 2020